Regulamin przedsprzedaży książki SZAMO


I OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży książki SZAMO
 2. Organizatorem promocji jest administrator księgarni internetowej sklep.weszlo.com,  AnCraft zarejestrowaną w Warszawie, NIP 5251456355, REGON 146574392, tel.: 697-080-162, z siedzibą mieszczącą się przy ul. Kolejowej 11/13 lok 2 w Warszawie
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.weszlo.com
 4. Składając zamówienie na książkę SZAMO kupujący  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

II ZASADY

 1. Sprzedaż produktów z promocji odbywa się na zasadach ogólnych

III CECHY PRODUKTU

 1. Przedmiotem sprzedaży jest książka "SZAMO" wraz z dodatkowymi bonusami w trzech różnych wersjach:
  a) Wersja 1 - z autografem Grzegorza Szamotulskiego
  b) Wersja 2 -  z autografem i dedykacją od Grzegorza Szamotulskiego
  c) Wersja 3 - Pakiet koszulka + książka SZAMO w wersji z  z autografem i dedykacją od Grzegorza Szamotulskiego

IV WARUNKI PROMOCJI

 1. W przypadku Wersji 2 i 3 dopuszczalne są dwie formy płatności:
  a) przedpłata na konto
  b) płatność za pośrednictwem PayU
 2. Zamówienia dotyczące Wersji 2 i 3 z formą płatności za pobraniem będą automatycznie anulowane, o czym klient zostanie poinformowany mailowo.
 3. W przypadku Wersji 2 i 3 złożenie zamówienia i jego opłacenie stanowi jednocześnie zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z §7 pkt 2, e) regulaminu sklepu. Książka z imienną dedykacją staje się unikalna i nie nadaje się do dalszej odsprzedaży.

V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na wszystkie Wersje książki "SZAMO" można wykonać jedynie za pośrednictwem strony sklep.weszlo.com
 2. Zamówienie Wersji 2 (z dedykacją) wymaga wpisania treści dedykacji, którą Grzegorz Szamotulski  wpisze w książce wraz ze swoim autografem. Treść tę należy wpisać w polu ‘UWAGI’ (w koszyku) dokonując zamówienia. TUTAJ instrukcja
 3. Zamówienie Wersji 3 wymaga wpisania treści dedykacji (patrz część V pkt 2) oraz rozmiaru koszulki. TUTAJ instrukcja
 4. Brak treści dedykacji w przypadku zakupu Wersji 2 lub 3 spowoduje wstrzymanie realizacji zamówienia do czasu jej ustalenia.
 5. Brak informacji o rozmiarze koszulki przy zamówieniu Wersji 3 spowoduje wstrzymanie realizacji zamówienia do czasu kontaktu z klientem i ustalenia w/w szczegółu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w Wersji 2 bądź 3 jeśli treści dedykacji nadesłane przez klienta będą obraźliwe lub będą naruszać dobra osobiste osób trzecich.

VI REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja (wysyłka) zamówień nastąpi najpóźniej 13 grudnia
 2. Realizacji podlegają tylko zamówienia opłacone do dnia 13 grudnia.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji.
 2. Sprawy nie poruszone w tym regulaminie określa regulamin sklepu dostępny na tej stronie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 08 października 2013 roku.