W dniach 20-02 do 08-03 magazyn sklepu jest nieczynny. Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane od 9 marca. Zamówienia złożone do 18 lutego, o statusie 24h lub 1-2 dni zostaną wysłane jeszcze przed przerwą.

Odstąpienie od umowy


Prawo odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w sklep.weszlo.com w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać :

  • listownie na adres: sklep.weszlo.com, Ul. Kolejowa 9/11' bud. ELMET dawny lokal Gildii, 01-217 Warszawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepweszlo.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Ewentualnie proponujemy skopiować poniższą tabelkę i przesłać ją w wersji elektronicznej, bądź po wydrukowaniu przesłać pocztą.

 

Adresat

sklep.weszlo.com
Ul. Kolejowa 9/11
bud. ELMET dawny lokal Gildii
01-217 Warszawa
bok@sklepweszlo.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :
tu wpisz nazwy produktów z których rezygnujesz

Data złożenia zamówienia  
Numer zamówienia  
Imię i nazwisko rezygnującego/rezygnujących(*)  
Adres rezygnującego/rezygnujących(*)  
Data rezygnacji i podpis (jeśli w wersji papierowej)  

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: sklep.weszlo.com, Ul. Kolejowa 9/11' bud. ELMET dawny lokal Gildii, 01-217 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.